TERUG ERRATA-BOEK AD VALVAS CONTACT
AGNES BAES
CONTACT
BAES-GENEANETGeachte Bezoeker

Nog verder graven in het verleden werd moeilijker en zelf werden wij niet jonger en kregen ook allerlei kwaaltjes. Om niets van het vele werk verloren te laten gaan, publiceerden wij hetgeen wij gevonden hadden tot en met Mattheus Baes, die, naar wij toen veronderstelden, onze oudste te vinden voorvader was.
Dankzij verder intens onderzoek en positieve medewerking én tips vonden wij zijn ouders, dus een nieuwe (voorlopig oudste?) voorvader. Maar er wordt nog verder gezocht.

Tevens dank aan mijn echtgenoot en beide dochters. En ook aan de andere clan Baes, die zich onlangs op Geneanet plaatste.
Ook aan dhr. André De Munck, bibliotheekarchivaris van de Heemkundige Kring van Lokeren 'De Souvereinen' voor zijn kennis, bereidheid en hulp. e-mail: webmaster@desouvereinen.be
Zoals gezegd werden de gegeven van Matheus Baes verder onderzocht en mede door de hulp van de 'families Baes-GENEANET' kon worden achterhaald dat hij een groot gedeelte pachtte van de zogenoemde 'Heerlijkheid De Oudeakker'.
Om dit te bewijzen en ook om een deeltje geschiedenis over die tijden te schetsen, vroegen wij toelating om de tekst (11 bladzijden) ter staving te mogen plaatsen aan de genoemde archivaris van ' De Souvereinen', dhr. De Munck. Deze bladzijden plaatsten wij onder: 'Zoon MATHEAS pachter van een groot deel van de Heerlijkheid: 'De Oudeakker'.

Nog verder onderzoek leerde ons zijn vader, dus onze nieuwe Stamvader JOSEPHUS JACOBUS BAES kennen. Hij huwde tweemaal, eerst met (x Elisabeth Gooris) en na haar dood met (xxGelijne Platinck). In totaal kreeg hij 6 kinderen.
Opmerkelijk is dat we hier verschillende schrijfwijzen vinden om deze persoon te noemen. Wij vonden o.a. Josephus, Joos, Judocus én ook het tussenwerpsel 'De' als De Baes. Dus zal in de toekomst daar terdege rekening mee moeten gehouden worden! Een van zijn zoons was dus genoemde, (MATHEUS BAES), die had o.a. twee zonen en deze gaven het ontstaan van twee clans BAES.
Enerzijds deze van AGNES BAES en anderzijds de groep op GENEANET (baeshend001)

Het is de bedoeling om deze beide clans te volgen, zonder misbruik te maken van ieders privé-rechten. Indien iemand zich toch geraakt zou voelen, laat het ons weten. Onmiddellijk zullen wij de gewraakte gegevens verwijderen.
Wij mogen wettelijk geen publicatie doen binnen de 100 jaar na de geboorte van een persoon, tenzij met toelating. Vandaar dat familiegeschiedenissen zeer vlug vergeten raken, en de jeugd minder interesse heeft.
Anderzijds is het de bedoeling om gezamenlijk, elk als groep, verder onderzoek te doen en onze resultaten samen te bespreken en te bundelen.

Gezien de kinderrijkdom van sommige voorvaderen zijn er wellicht nog bestaande stammen Baes te vinden. Ook in Nederland vinden wij de naam Baes en ook De Baes terug. Alle tips zijn welkom.

Wij voegden ook enkele linken naar verzamelaars van bidprenten en of rouwbrieven toe. Ook daar kan men vinden dat er ook een andere schrijfwijze voorkomt bv., 'De Baes'. Meestal te wijten aan de 'zorgvuldigheid' van de klerk of pastoor. Vergeet ook niet dat veel mensen analfabeet waren, en dus geen controle hadden.
Uit eigen ondervinding: toen mijn echtgenoot onze oudste dochter aangaf bij de bevolking werd zij ingeschreven als 'Christine Buylle', terwijl mijn echtgenoot mét pas zich aandiende als 'Buyle'. Zo zie je maar dan het nog gebeuren kan. Gelukkig werkt men vandaag de dag eerst in 'klad.' Heden zijn wij gekomen in onze stamboom tot in de jaren 1600 of tot in de 17° Eeuw.

Wij merken dat zoon Mattheus (met vader JOSEPHUS-JUDOCUS-BAES) een eerste maal huwde met (x Elisabeth Impens) en zij kregen 5 kinderen
Judoca,
Joanna,
Joannes,
Livinus,
Jacobus,

Na haar overlijden huwde hij een tweede keer met (xx Joanna Van de Velde) en nog 4 kinderen werden geboren:
Petrus,
Petronella,
Livina,
Judocus.

Twee van de zonen van Matheus zijn belangrijk omdat ze de stamvaders zijn van de ons tot op heden twee gevonden clans Baes, namelijk JACOBUS en JOANNES
    1 : JACOBUS BAES x (1) JUDOCA CLAPPAERT
Deze zoon uit het eerste huwelijk met Elisabeth Impens kreeg 9 kinderen.
De clan Agnes Baes komt uit deze verbinding.
Hij huwde ook tweemaal. Het tweede huwelijk met (xxIsabella Daelman) was kinderloos.

    2 : JOANNES BAES x MARIA ONGENAE (deze clan Baes is te raadplegen op GENEANET) Uit dit huwelijk ontstond slechts één kind.
Dit kind, (Pieter Baes x Joanne De Wilde), werd dan de stamvader van de naamgenoten van BAES- (op GENEANET).


Wie wil meewerken stuurt ons verder foto's of scans van geboorte, communies, huwelijken, feesten, rouwbrieven etc... Alles kan opgenomen worden en verder genoteerd voor toekomstige onderzoekers en familiegeïnteresseerden. Zo kan onze STAMBOOM-BAES-DATABANK, met uw hulp altijd op punt blijven.

Wij dachten om verder een 'AD VALVAS' berichtenruimte ter beschikking te stellen zodat iedereen wel heel eenvoudig op de hoogte kan blijven.
De berichten die ons bereiken en niet privé zijn worden alleen geplaatst met uw goedkeuring.
Ook is elke foto, en indien mogelijk ook enig ander nieuws over hun leven zeer welkom!