TERUG

Geachte Bezoeker,
Volgende adressen zijn ook zeer interessant. Wij wensen u veel zoekplezier en interessante vondsten.
U kunt deze websites gemakkelijk bezoeken zonder de huidige te verlaten, druk alleen op het adres.

VVF - DENDERMONDE
http://www.familiekunde-dendermonde.be "Naar Nieuws en Randgebeuren"
VVF - MELLE
http://www.bidprentjes.2link.be "Naar Families BE en/of andere keuzes"
MEETJESLAND - BIDPRENTJES
http://www.mijnplatteland.com "Bidprenten"
MEETJESLAND - DIVERSE GEMEENTEN en STAMBOMEN
http://www.mijnplatteland.com "Gemeenten - Familie Stambonen"
P. EYCKERMAN - FAMILIEGRAFSTENEN te HAMME (O.VL.)"
http://spoorzoeker.petereyckerman.be/familiegeschiedenis/grafstenen-eyckerman/grafstenen-eyckerman-op-het-kerkhof-van-hamme-in-2002/
MUSEUM WETTEREN
http://www.heemkringwetteren.be/
ZWALM-STREEK
http://www.heemkundekringzwalm.be/INFO
DRIE ZEER MOOIE OBIIT BORDEN en verwanten
(NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE WASPIK)
http://www.hervormdegemeentewaspik.nl/historie/rouwborden/