!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Your Title Here
TERUG

OBIIT BORDEN IN DE KERK VAN MELLE

Zie ook: www.kerkeninvlaanderen.be
Voor religieuze diensten zie: www.kerknet.be

Onderzoek: de Herckenrode Emiel
obiit tekeningen: de Herckenrode Emiel

publicatie: w.buyle


OPMERKINGEN BIJ DEZE PUBLICATIE

De hierna volgende pentekeningen werden mij, jaren geleden, geschonken door Emiel de Herckenrode, zelf een telg uit een oud adelijk geslacht dat terug gaat tot de 11e eeuw,
de tijd der Kruistochten. De familie zu (de) Herckenrode stamde af van Ritter Wolfroid (11° E); afkomstig van Brandenburg. Ze vestigde zich in de 17° eeuw in de streek
die wij nu kennen als Limburg en het Leuvense (Brabant). Zijn grootvader, Salomon Fr. J. L. de Hertckenrode (1818 - 1880), was een Belgisch archivaris, genealoog en heraldicus. Hij geldt nog steeds als een autoriteit op gebied van het genealogisch onderzoek naar adellijke families in België.
Hij kreeg op 11 juni 1846 de erfelijke titel van baron.
Een telg uit de familie, Baron Jean, was burgemeester van Leuven en gehuwd met Barones Jeanne Maria Claire d'Udekem, een betovergroottante van onze koningin.
Ook Emiel heeft deze interesse geërfd en bezit veel kennis en een grote verzameling gegevens. Hij is een kenner van wapenschilden en tekent ook wapenschilden voor nieuwe adel of welstellende burgerij. Zo heeft hij ook de hiernavolgende obiitborden, nog aanwezig in de kerk van Melle nagetekend.
De tekeningen werden met chinese inkt getekend, niet ingekleurd, maar wel voorzien van een aanduiding volgens de officiële kleurcode, zo werd en worden in de heraldiek bij zwart-wit tekeningen de kleuren voorgesteld, (cfr.hieronder).
Uit de archieven van de tekenaar konden wij beschikken over 44 nagetekende pentekeningen van de obiit borden afkomstig uit de kerk van Melle. Tevens konden wij ook 47 fiches raadplegen met foto's van deze borden. Wiij publiceren hier de pentekeningen en voegen ook de bijbehorende foto's toe.
De onbekende fotograaf had het niet gemakkelijk om deze opnames te maken. Wij hopen echter hiermede toch een bijdrage, hoe klein ook, geleverd te hebben om deze veelal
onbekende oude "bidprentjes" van de rijkere en/of heersende klasse in de aandacht te gebracht te hebben.


KLEURCODES.

Het is niet de bedoeling hier meer dan een oppervlakkige kennismaking te maken met de heraldiek, een sumiere kennismaking wil daarbij volstaan.

METAAL: GoudVlak wordt opgevuld met puntjes
ZilverWit vlak
KLEUREN: Keel of roodVertikale streepjes
Lazuur of blauwHorizontale streepjes
Sinopel of groenStreepjes van boven links naar onder rechts
Sabel of zwartZwart vlak
Purper of paarsStreepjes van boven rechts naar onder links


KARTONNEN OBIIT BORDJES.

Uit zijn privé collectie kunnen wij enkele obiit bordjes tonen in karton die bij grote begravingen rond de catafalk gehangen werden. De grootste aan de kandelaars en de kleinere aan de katafalk zelf. Deze konden later na de kerkelijke dienst gegeven worden aan de naaste familieleden als aandenken aan de overledene.
Deze kartonnen bordjes hadden als afmetingen, voor de kleine 27 x 27 en voor de grotere 35 x 35, en dragen meestal alleen het jaartal van overlijden, soms ook wel geboortejaar én overlijdensjaar.
Uit de privé collectie van Emiel de Herckenrode tonen wij hieronder enkele voorbeelden.


Uiterst links:
    Obiit van de familie Kervyn - 1914

Rechts (4 borden):
    Onder en boven: Rotsaert de Hestaing x Pelichy (1918)
    Links en rechts respectievelijk:
    Cogette x de la Kethulle de Ryhove (1853 x 1933) en
    Cogette x Mols (1890 x 1957)


OPLETTEN BIJ HET "LEZEN" VAN OBIIT BORDEN.

Dat er ook wel zeer goed moet gekeken worden naar het totale obiit bord alvorens er een familie of persoon aan te verbinden blijkt uit onderstaande obiit borden, enerzijds vinden wij in de O.L.V St Pieterskerk te Gent, een bord van de familie Pulinx waarvan wij eerst dachten dat het een wapenschild van een "de Herckenrode" was.
Het gouden schild met vair (uitgesproken als "verre=glas"), bont van een eekhoornsoort met grijzig blauwe pels en witte buik is onderling erg gelijkend.
Terloops, Assepoester droeg schoentjes van "vair" (uitgesproken als "verre=glas") en dus werden het ... "glazen schoentjes".

AANTAL EN PLAATS VAN DE OBIIT BORDEN IN DE PAROCHIALE KERK VAN MELLE.

Heden zijn er nog 30 obiit borden in de parochiekerk van Melle opgehangen. Vroeger hingen ze op andere plaatsen, maar nu hangen ze al verschillende jaren achteraan de kerk, links en rechts naast het oksaal. Een zeer mooi initiatief, in deze netjes en opgekuiste kerk vinden wij dat er een verklarende tekst opgehangen werd die de plaatsing en de diverse borden benoemd.
Met gezicht naar het oksaal, én links ervan én tegen de Westmuur hangen zes Obiit borden (in de kerk blazoenen genoemd). Tegen de zijmuur van het oksaal hangen 9 borden.
Zij gedenken:

WESTERMUUR MET OKSAAL

ZUID KANTNr ObiitOverledene Tekening edhNr ObiitOverledeneTekening edh
    een 1870 - 1917 Marguerite D O M G de Buerenedh10twee 1831 - 1914 Alice M G Jeannette Maertensedh39
    drie 1773 - 1848 Catherine C J C Borluut   vier 1773 - 1852 Jean J A de Bueren   
    vijf 1881 - 1917 Guillaume A J Z Verplancke de Diepenhede              zes 1884 - 1963 Christine L M G de Saint Genois des Mottesedh38
   
   

WESTERMUUR MET OKSAAL

ZUID KANTNr ObiitOverledene Tekening edhNr ObiitOverledene Tekening edh
    een 1873 - 1937 Maximilien F M J C de Crombrugghe de Looringhe        twee 1818 - 1897 Stephanie de Kerhove de Denterghem   
    drie 1840 - 1919 Leonie J C M G de Buerenedh09vier 1807 - 18696 Nathalie M G de Potteredh29
    vijf 1810 - 1870 Mane Ch G de Potteredh26zes 1813 - 1893 Joseph J G de Potteredh23
    zeven 1785 - 1874 Reine de Bayedh46acht 1827 - 1857 Marie C G de Ghellinck de Walle   
    negen 1856 - 1902 ElisabethU th Fortamps edh45          Met gezicht naar het oksaal, én rechts ervan én tegen de Westmuur hangen zes Obiit borden (in de kerk blazoenen genoemd). Tegen de Noordmuur van de kerk hangen 9 borden.
Zij gedenken:

WESTERMUUR MET OKSAAL

NOORD KANT Nr ObiitOverledene Tekening edhNr ObiitOverledeneTekening edh
    een 1808 - 1863 Amedee V A Kervyn d'Oud Mooreghemedh35twee 1842 - 1888 Albertus M G van Pottelberghe de la Potterie edh22
    drie 1812 - 1883 Humbeline Bauwensedh33vier 1895 - 1910 Albertus van Pottelsberghe de la Potterie   
    vijf 1868 - 1933 Leon E G van Pottelberghe de la Potterie      zes 1844 - 1872 Pauline M O Gh Kervyn   
    zeven 1879 - 1968 Emile Victor J T Braun        acht 1831 - 1897 Alfred Ghislain Piers de Ravenschoot..
    negen 1833 - 1946 Adrienne C Th M G Rolandedh47          

NOORD KANTNr ObiitOverledene Tekening edhNr ObiitOverledene Tekening edh
    een 1794 - 1864 Marie Adelaide della Faille d' Assenede                 edh14twee 1791 - 1855 Charles Pycke de ten Aerdeedh13
    drie 1825 - 1894 Marie S Pycke de ten Aerdeedh20?vier 1860 - 1939 Berthe de Moerman d'Harlebekeedh15
    vijf 1828 - 1889 Leon de Moerman d' Harlebekeedh12zes 1863 - 1909 Georgius de Moerman d'Harlebeke         edh16


pentekening edh01 ( zie fiche1) NATA
Catharina Carolina J. Borluut
° 1773 of 1775
+ 03-04-1852

x Jean de Bueren (zie fiche2)
pentekening edh02 fiche 2/pl R2 NATUS
Jean de Bueren
Plaats in de kerk:R2 - fiche2

° 31-01-1773
+ 13-04-1848

x Catherine Borluut (zie fiche1)pentekening edh03 fiche 3/pl R2 NATA

Bernadina Coleta de Bueren
Plaats in de kerk:R2

° 02-02-1781
+ 11-05-1855
pentekening edh04 fiche 4/pl R2 NATUS

Jan Adolf de Bueren
° 17-06-1799
+ 02-07-1873pentekening edh05 fiche 5/pl R2

NATA

Margareta Adolplina P.N.G de Bueren
Plaats in de kerk:R2

° 11-081858
+ 12-04-1875

pentekening edh06 fiche 6/pl R2

NATUS

Alfred Josephus de Bueren
Plaats in de kerk:R2

° 24-12-1838
+ 01-02-1869

X Léonie Fortampspentekening edh07 fiche 7/pl R2 NATUS

Eduardus Josephus de Bueren
Plaats in de kerk:R2

° 14-05-1804
+ 16-10-1886


X Anna Alexandrina Cécilia O. d'Alcantara (cfr.pen-edh43)pentekening edh08 fiche 8/pl R2 NATA

Stephania Paulina C.G. de Kerckhove de Dentergem
° 10-04-1818
+ 21-03-1897

X Isidorus D. de Bueren (cfr.nr.11)pentekening edh09 fiche 9/pl R2 NATUS

Leo de Bueren
Plaats in de kerk:R2

° 14-05-1840
+ 20-10-1919

X Elisabeth Fortamps (cfr.pen-edh45))pentekening edh10 fiche 10/pl R2 NATA

Margareta de Bueren
Plaats in de kerk:R2

° 10-07-1870
+ 08-10-1917

X Max de Crombrgghe de Looringhe (cfr.pen-edh41))pentekening edh11 fiche 11/pl R2 NATUS

Isidorus Des de Bueren


° 04-04-1801
+ 11-07-1878

X Stephanie de Kerchove de Denterghem (cfr.pen-edh08))pentekening edh12 fiche 12/pl R1 NATUS

Leo Math. R. L. de Moerman d'Harelbeke


° 08-11-1828
+ 20-10-1889

X Maria Des. Ghisl. Pycke de ten Aerden (cfr.pen-edh20))pentekening edh13 fiche 13/pl R1 NATUS

Charles Pycke de ten Aerde


° 22-11-1791
+ 21-06-1855


X Marie della Faille d' Assenede (cfr.pen-edh14))pentekening edh14 fiche 14/pl R1 NATUS

Marie Adelaide G. della Faille d'Assenede


° 16-05-1794
+ 08-11-1864

X Charles Pycke de ten Aerde (cfr.pen-edh13))pentekening edh15 fiche 15/pl R1 NATA

Berthe de Moerman d'Harlebeke


° 20-08-1860
+ 01-03-1939

X Werner van Pottelberghe de la Potteriepentekening edh16 fiche 16/pl R1 NATUS

Georgius de Moerman d'Harlebeke


° 28-06-1863
+ 22-04-1909

pentekening edh17 fiche 17/pl R1 NATUS

Adrianus de Crombrugghe de Piquendaele


° 22-02-1868
+ 25-03-+1918

pentekening edh18 fiche 18/pl R1 NATUS

Anatolus August G. Pycke de ten Aerde


° 29-05-1827
+ 20-03-1907

pentekening edh19 fiche 19/pl R1 NATUS

Pique de ten Aerde


° 15-03-1826
+ 26-07-1899

pentekening edh20 fiche 20/pl R1 NATA

Maria Des. Adel G. Pycke de ten Aerde


° 28-02-1825
+ 23-01-1899

X Léon Math. R. de Moerman d' Harlebeke (cfr.pen-edh12)pentekening edh21 fiche 21/pl l1 NATUS

Albertus van Pottelberghe de la Potterie


° 22-09-1895
+ 29-12-1910
pentekening edh22 fiche 22/pl L1 NATUS

Albertus Maria Gh. van Pottelsberghe de la Potterie


° 14-06-1842
+ 14-12-1888

X Paulina Ghisl. Kervynpentekening edh23 fiche 23/pl L1 NATUS

Josephus J. Ghisl. de Potter d'indoye


° 13-03-1813
+ 08-12-1893

X Maria Coleta Ghisl. de Ghellinck de Walle (cfr.pen-edh36)pentekening edh24 fiche 24/pl L1 NATUS

de Kerckhove de Denterghem d' Exaerde


° 26-02-1867
+ 28-06-1890

X Van Pottelsberghe de la Potteriepentekening edh25 fiche 25/pl L1 NATUS

Georgius Ph. Gh. de Saint Genois


° 18-11-1843
+ 31-05-1904

X Gabriëla Cannaert(cfr.pen-edh28)pentekening edh26 fiche 26/pl L1 NATA

Maria Charlotte Gh. de Potter d'Indoye


° 03-01-1810
+ 23-10-1870
pentekening edh27 fiche 26/pl L1 NATA

Catharina Josepha Lauwereyns de Diepenhède de Roosendaele


° 24-03-1815
+ 31-05-1892

X Joannes Bern. Verplanckepentekening edh28 fiche 28/pl L1 NATA

Gabriëlla Leonia Cannaert


° 15-04-1849
+ 06-10-1909

X Georgius Ph. Gh. de Saint Genois ( zie nr. 25)pentekening edh29 fiche 29/pl L1 NATA

Nathalie Marie de Potter d'Indoye


° 18-07-1807
+ 31-07-1869
pentekening edh30 fiche 30/pl L1 NATUS

Willy Verplancke de Diepenhède


° 03-04-1881
+ 02-06-1967

X Christine de Saint Genois des Mottes (zie nr 38)pentekening edh31 fiche 31/pl L1 NATUS

Jacques G. Raph. Verplancke de Diepenhède de Saint Genois des Mottes


° 23-011912
+ 18-07-1968

X Marie Louise G.F.S.L. della Faille de Leverghempentekening edh32 fiche 32/pl L2 NATA

xxxxx


° 12-12-1844
+ 14-03-1872(9)

Xpentekening edh33 fiche 33/pl L2 NATA

Hum M.G. Bauwens


° 04-11-1812
+ 21-02-1883

X Amedeus Lud. M. G. Kervyn d' Oud Mooreghem (cfr.pen-edh35)pentekening edh30 fiche 34/pl L2 NATA

Edmundus Em. Ghisl. Kervyn


° 09-08-1799
+ 30-11-1882

pentekening edh35 fiche 35/pl L2 NATUS

Amedeus Lud. M. g. Kervyn d'Oud Mooreghem


° 14-04-1808
+ 21-02-1863

X H. C. M.G. Bauwens (cfr.pen-edh33)pentekening edh36 fiche 36/pl L1 NATA

Marie Colette Gh.de Ghellinck de Wolk


° 02-01-1827
+ 09-09-1857

X Josephus J. Ghisl. de Potter d'Indoye (cfr.pen-edh23)pentekening edh37 fiche 38/pl L2 NATA

Alfred M.G. Piers de Raveschoot


° 20-10-1831
+ 15-07-1897

pentekening edh38 fiche 38/pl L2 NATA

Christine de Saint Genois des Mottes


° 07-01-1884
+ 04-02-1963

X Guil. Verplancke de Diepenhède (cfr.pen-edh30)pentekening edh39 fiche 39/pl L2 NATA

Alice Maertens


° 03-12-1851
+ 07-07-1914

X Joannes Verplancke de Diepenhèdepentekening edh40 fiche 40/pl L2 NATA

Francisca Gabr. Verplancke de Diepenhède


° 12-06-1905
+ 18-06-1928

X Joannes Fred. Car. Ghisl. de Crombrgghe de Piquendaelepentekening edh41 fiche 41/pl L1 NATUS

Max von Crombrugghe de Looringhe


° 26-01-1873
+ 03-05-1937

X Margareta de Bueren (cfr.pen-edh10)pentekening XXXX fiche 42/pl L2 NATUS

Leo Gh. van Pottelsberghe de la Potterie


° 26-03-1868
+ 23-11-1933

X R. Dons de Lovendeghem

Geen pentekeningpentekening edhXX fiche 43/pl K2 NATA

Anna Alexandrina C. O. d'Alcantara


° 19-07-1823
+ 26-08-1878

X Eduardus Josephus de Bueren (cfr.pen-edh7)
pentekening XXXX fiche 44/pl K2 NATUS

Emmanuel Jos Lud de Bueren


° 21-05-1606
+ 31-05-1871

Geen pentekeningpentekening edh48 fiche 44/pl K2 NATUS
Emmanuel Jos Lud de Bueren


° 21-05-1806
+ 31-05-1871

Geen pentekening gevonden
pentekening XXXX fiche 45/pl K2 NATUS

Elisabeth Fortamps


° 28-06-1851
+ 27-06-1902

X Léon de Bueren (zie nr. 9)

Geen pentekeningpentekening edh46/font> fiche 46 pl K2 NATA

Regina Joanna de Bay


° 02-03-1785
+ 07-08-1874

X Joseph Marie Gislain de Potter
d' Indoye

Geen pentekening gevonden
pentekening edh47 fiche 47/pl L2 NATA

Adriana Roland


° 18-05-1883
+ 14-12-1946
X Emile Braun

Geen pentekening gevonden.