!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Your Title Here
TERUG

OBIIT BORDEN - KERK O.L.V. St PIETERS .


Deze rijke Barokke kerk, werd gebouwd op de funderingen van een vroegere Romaanse abdijkerk. Deze laatste werd verwoest tijdens de godsdienstonlustenop het einde
van de 16e eeuw. De eerste steen van de huidige kerk werd gelegd in 1629. Pas in 1722 waren de werken klaar.
Ook deze kerk verloor tijdens de franse overheersing haar functie en werd een opslagplaats. Haar huidige functie kreeg ze terug in 1810.

Vroeger werd door rijke families gebruik gemaakt van Obiit borden om aan te geven dat iemand uit de familie overleden was. Deze borden konden verschillen van grootte. Benevens het persoonlijke familiewapen toonden zij ook de geboorte- en de sterfdatum. Bij een vrouwelijke overledene stond op het bord de vermelding NATA en bij een mannelijke NATUS. Dergelijke borden kunnen wij heden nog terugvinden in oude kerken, waar zij vroeger in ruil voor steun, tot in de eeuwigheid opgehangen werden.
In sommige kerken worden zij, na een restauratie van de kerk, alsnog verwijderd. Zij werden een eerste maal verwijder bij de franse revolutie.
Wij proberen hier enkele kerken en de er nog overgebleven borden te tonen als bewijs en getuige van hun geschiedenis.
Op het hierna volgend grondplan zijn per sectie de plaats van de nog resterende obiit borden aangeduid. Het is dus mogelijk dat er in een sectie meerdere borden
opgehangen zijn. Bijvoorbeeld in sectie 1 hangen 4 borden, namelijk 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4.

Bij een bezoek aan de obiit borden, kunt u best beginnen bij het begin van de bovenkerk langs de Zuiderkant.
Deze kerk met een rijk verleden is nog dagelijks open.
Om echter heel zeker te zijn kunt u dit best verifiëren op www.kerknet.be of bij de toeristische diensten van de stad Gent.

KERK VAN O.L.V. Sint PIETERS.
Onderzoek en publicatie: Albert De Graeve.
Fotografie: Nele De Graeve.

1ste publicatie op Internet: Thierry Eechout (pdf)
2de publicatie mét toelating: W.B.(html)OBIIT BESCHRIJVING

foto - ndg1-0101-94 zie 7-86, 10-88, 25-85

Nata 1814, 11 januari - Obiit 1886, 9 augustus

ALLIANTIEWAPEN van de families FRANCISCUS XAVERIUS DE VALENZI en DE MAULDE,

twee rechthoekige schilden

- rechts: de Valenzi Gesneden en in topgedeelte:
1a van azuur schuinbalk van zilver beladen met drie sterrenbeelden van Saturnus in de zin van schuinbalk
1b van keel met een leeuw van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd met goud In tweede gedeelte: Een landschap in de verte onder een hemel van azuur, bevlekt met wolken en een zon van goud in de rechter bovenhoek, twee bergen van natuurkleur, op de linkse een burcht en op de rechtse een kasteel met twee torens.

- links: de Maulde
van goud, schuinbalk van sabel, getralied van zilver gekroonde helm helmteken: drie struisvogelveren van keel, zilver en azuur dekkleed: rechts zilver en azuur, links goud en keel
techniek: olieverf

Obiit van Marie-Louise de Maulde de la Tourelle, weduwe van Theodore de Valenzi, wonende te Gent, Savaanstraat 20


foto - ndg1-0201-104. zie 8-109, 24-119

Nata 1873, 23 februari - Obiit 1902, 3 juni

WAPENSCHILD van de familie DE WARGNY

Wapenschild van een jonkvrouw
afgeboord met 16 wapenkwartieren: vaderkant: Wargny, Postole, Branden, Beberick, Neve, Coloma, Bueren, Van de Woersyne moederkant: Zuylen, Bois, Zuylen, Penaranda, Visart, Chasteler, Fontaine, Meuret van sinopel, schuin kruis van goud, uitgeschulpte boord van azuur, over alles heen een hartschild geschuinbalkt van zilver en azuur. schild gekroond helmstuk: een gouden ster schildhouders: twee omziende leeuwen van goud, getongd en gewapendvan keel
techniek: olieverf

Obiit van Valérie de Wargny, 29 jaar, dochter van Oscar de Wargny (zie 08-109) en Marie van Zuylen


foto - ndg1-03
01-107

Nata 1900, 25 september - Obiit 1910, 10 mei

RUITVORMIG JONKVROUWSCHILD van de familie DE HOUTHEIM

gesneden:
- van azuur, een lopende hazewind van zilver met een halsband en getongd van keel
- van goud
helm met kroon met linten van sinopel en keel helmteken: een uitkomende hazewind van zilver met halsband en getongd van keel
techniek: olieverf

Obiit van Eliane Van Houtheim, 9 jaar

foto - ndg01-0401-125. zei 14 nirep2

Natus 1874, 28 maart - Obiit 1938, 31 januari

WAPENSCHILD van de familie VERGAUWEN


van azuur, een dotterbloem van goud, getakt en gebladerd van 't zelfde helm met wrong helmteken: de dotterbloem van het schild tussen een vlucht van azuur dekkleed: goud en azuur

spreuk: "PRO FIDE ET PATRIA"
techniek: olieverf

foto - ndg05
03-108. zie 12-133, 10-126

Natus 1855, 3 augustus - Obiit 1913, 30 augustus

WAPENSCHILD van de familie DE HEMPTINNE

van keel, drie stijgbeugels van zilver, de riemen van 't zelfde vrij kwartier van zilver beladen met een roos van acht bladeren van 't veld.
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende man van vleeskleur, riem en kroon van lauweren van sinopel, houdend een zwaard van zilver versierd van goud
dekkleed: van zilver en keel
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden van goud, gewapend en getongd van keel
techniek: olieverf

spreuk: "LABEUR SANS RELACHE"

Obiit van Louis paul Ghislain de Hemptinne, volksvertegenwoordiger, gehuwd op 31.12.1887 met Marie Morren (°27.10.1885 + 23.06.1957), bleven kinderloos.

xxxxxxxxx

foto - ndg06
04-101.
Natus 1817, 20 april- Obiit 1890

WAPENSCHILD van de familie PULINX

van goud met kruis van vair
helm met wrong van goud met azuur helmteken: een wildeman van vleeskleur, riem en kroon van lauweren, houdend in zijn rechterhand een knots op zijn schouders geplaatst en in zijn linkerhand een schild van azuur versierd van goud

dekkleed: goud en zilver techniek : olieverf

Obiit van Eduardus Pulinx, echtgenoot van Caroline Nevejans, begraven 13 februari 1890, Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 100

xxxxxxxxx

foto - ndg07


23-80. 04-128.
Nata 1877, 11 juli - Obiit 1941, 14 februari

ALLIANTIEWAPEN van de families DE KEMMETER en SPILLEBOUT

1. Schild rechts: De Kemmeter - gevierendeeld :
- 1 + 4 van zilver, een paal van keel - 2 + 3 van goud, borstbeeld van jonge man, gekroond van goud, gekleed van keel met knopen van goud, kraag van zilver en mantel van azuur. Over alles heen, een hartschild van sabel, een arend kijkend naar links van goud, getongd van keel en over borst en vleugels, een dwarsbalk van sabel.

2. Schild links: ovaal, Spillebout
van azuur, keeper van zilver vergezeld van drie afgestompte pijlen van goud, de koppen naar beneden.

3. drie helmen met helmtekens:
1. een kop met hals van hazewind, gekeerd, van zilver beladen met een paal van keel dekkleed, zilver en keel
2. de adelaar van het hartschild van schild de Kemmeter dekkleed : goud en sabel
3. de jonge man: dekkleed van goud en keel
techniek: olieverf

Obiit van Maria Charlotte Spillebout, echtgenote van de heer de Kemmeter

foto - ndg08


05-92.
Natus 1830, 19 juli - Obiit 1872, 26 juli

WAPENSCHILD de familie PIERS DE RAVESCHOOT

Afgeboord met 16 kwartierschilden, nl.
- rechts: Piers, Langhals, Triest, Van Deurne, De Neve, D'Hanine, Oosterlinck
- links: Coppens, de Lannoy, de Melyn, Kervyn, Biskop, Baut, Stalms, de Lannoy
Midden familieschild van sabel met een harnei van goud

Helm met wrong van goud en sabel
Helmteken: een uitkomende vogel van zilver, gebekt van keel, de vleugels opgeheven tussen een antieke vlucht, deze vleugels van goud en sabel, deze van sabel beladen van een harnei van goud Dekkleed: goud en sabel
Schildhouders: twee leeuwen van goud, getongd van keel, deze van links omziende

Obiit van Polydore Piers de Raveschoot

foto - ndg09


05-100.
Nata 1844, 6 januari - Obiit 1889, 11 april

ALLIANTIEWAPEN van de families LE FEVERE DE TEN HOVE en DE CAMBRY DE BAUDIMONT

1. rechts: Le Fevere de Ten Hove, van azuur, keper van zilver vergezeld van drie bonen van 't zelfde, paalgewijze geplaatst
2. links: De Cambry de Baudimont, ovaal schild van azuur met 3 ruiten van goud, 2 in 't hoofd en 1 in de punt

helm met wrong van zilver en sabel
helmteken: St.-Michielsschelp van zilver tussen een vlucht van sabel
dekkleed: van zilver en sabel
techniek: olieverf

Obiit van Marie Philippe Josephina Ghislaine de Cambry de Baudimont, echtgenote van Leon Ludovicus Ferdinandus Maria Josephus Ghislenus Le Fevere de Ten Hove, Gent, Citadel Boulevard 72, (nu Charles de Kerckhovelaan)

foto - ndg10


05-121. zie 6-135, 20-130, 22-113, 5-122, 10-91
Natus 1879, 20 maart - Obiit 1928, 12 december

WAPENSCHILD van de familie DE BEHAULT

van azuur , twee dwarsbalken van goud, tussenin een leeuw van geluipaard van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende leeuw, gewapend en getongd van keel, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud
dekkleed: goud en azuur
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden van goud
techniek: olieverf

Obiit van Charles Gustave Marie Joseph de Behault

foto - ndg11


05-122. zie 6-135, 20-130, 22-113, 5-121, 10-91
Nata 1853, 10 november - Obiit 1933, 26 augustus

ALLIANTIEWAPEN van de families DE BEHAULT en DE SCHIERVEL

1. wapen rechts: de Behault, van azuur , twee dwarsbalken van goud, tussenin een leeuw van geluipaard van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud
2. wapen links: De Schiervel, van azuur, een dwarsbalk van zilver, vergezeld van twee klavers van 't zelfde, één in het hoofd en één in de punt.
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende leeuw, gewapend en getongd van keel, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud
dekkleed: zilver en azuur
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden van goud; gewapend en getongd van keel
techniek: olieverf

Obiit van barones Marie de Schiervel, echtgenote van de heer Arthur de Behault (1835-1918)

foto - ndg12


06-110.
Natus 1855, 4 september – Obiit 1915, 16 februari
MANNELIJK WAPEN van de familie RYCKMAN DE BETZ

gevierendeeld :
- 1 + 4 van zilver, vijf spitsruiten van keel naast elkaar, de boord van het kwartier rakend (in dwarsbalkrichting)
- 2 + 3 van keel, drie stijgbeugels van zilver.
- over de vierendeling een uitgeschulpt kruis van goud.

gekroonde helm
helmteken: een vederbos van drie struisvogelveren, een van zilver tussen twee van keel, daarboven, een ander vederbos van drie struisvogelveren, één van keel en twee van zilver. dekkleed: goud en keel
techniek: olieverf

Obiit van Leo Felix Ryckman de Betz

foto - ndg13


06-135. zie 20-130, 22-113, 5-121, 5-122, 10-91
Natus 1892, 13 april - Obiit 1958, 13 april

WAPENSCHILD van de familie DE BEHAULT

van azuur, twee dwarsbalken van goud, tussen de dwarsbalken een geluipaarde leeuw van goud gewapend en getongd van keel, houdend een zwaard van zilver versierd van goud, het schild afgeboord van goud
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende leeuw van goud
dekkleed: van goud en azuur
schildhouders: twee leeuwen van goud, gewapend en getongd van keel


Obiit van de heer Albert de Behault

foto - ndg14


07-86. zie 10-88, 25-85, 1-94
Natus 1813, 1 november - Obiit 1855, 10 september

WAPENSCHILD van de familie DE VALENZI

Gesneden en in topgedeelte:
1a van azuur schuinbalk van zilver beladen met drie sterrenbeelden van Saturnus in de zin van schuinbalk
1b van keel met een leeuw van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd met goud
In tweede gedeelte:
Een landschap in de verte onder een hemel van azuur, bevlekt met wolken en een zon van goud in de rechter bovenhoek, twee bergen van natuurkleur, op de linkse een burcht en op de rechtse een kasteel met twee torens.
gekroonde helm zonder wrong
helmteken: drie struisvogelveren van keel, zilver en azuur
dekkleed: zilver en azuur
techniek: olieverf
Obiit van Théodore Jean Baptiste Fr.X. de Valenzi, echtgenoot van Marie de Maulde de la Touselle (1814-1886)

xxxxxxxxx

foto - ndg15


07-116. Nata 1867, 6 april - Obiit 1921, 16 oktober

ALLIANTIEWAPEN van de families FEYERICK en DU MONCEAU DE BERGENDAL

- Schild rechts: van azuur, een zwaard van goud paalsgewijze geplaatst, het veld gekapt, van goud met twee gebloemde vlasstengels van natuurkleur.
- Schild links: ovaal schild,
gevierendeeld:
- 1 + 4 azuur, een zwaard van goud, in vrijkwartier ook van azuur met ook
een zwaard van zilver versierd met goud
- 2 + 3 van goud, een schuinbalk van sabel beladen met drie kanarievogels
van goud.
- een hartschild van keel met drie rozen van zilver
- helm met wrong
helmteken: een vlasstengel van het schild tussen een vlucht van goud en azuur
dekkleed: goud en azuur

spreuk: "LABOR PROBUS HONOR PATRICE"
techniek: olieverf

Obiit van gravin Madeleine Marie du Monceau de Bergendal, echtgenote van de heer Ferdinand Feyerick (1865-1920) Gent, Sint-Pietersnieuwstraat.

foto - ndg16
08-109. zie 1-104, 24-119
Natus 1842, 8 oktober - Obiit 1913, 28 oktober

MANNELIJK WAPEN van de familie DE WARGNY

Het paneel is afgeboord met zestien kwartierwapens:
Rechts vaderkant: Wargny, Pletinck, La Postole, Henricy, Branden, Lunden, Berberich, Ingenfeld
Links moederkant: Neve, Oosterlinck, Coloma, Laen, Bueren, Oesttroff, Woesteyne, Odemaer
van sinopel, schuin kruis van goud, uitgeschulpte boord van azuur; over alles heen een hartschild geschuinbalkt van zilver en azuur.
Helm met kroon
helmstuk: een gouden ster
dekkleed: sinopel en goud
schildhouders : twee omziende leeuwen van goud, getongd en gewapend van keel
techniek: olieverf

Obiit van ridder Oscar Henricus Cardus Marie de Wargny, echtgenoot van Marie van Zuylen van Neyvelt van de Haar (1846-1928), Citadellaan 12 (nu Charles de Kerchovelaan)

foto - ndg17


09-83. zie 20-79, 21-123, 19-82
Nata 1790, 14 november - obiit 1847, 30 april

RUITVORMIG SCHILD VOOR JONKVROUW ALLIANTIEWAPEN families HOPSOMERE en KERVYN

Gesneden in:
1. familie Hopsomere de Gamphelaere (vaderzijde)
2. familie Kervyn (moederzijde)
omringd met geknoopte koorden

Rechts: Hofsomer de Ghamphelaere :
gevierendeeld
1 + 4 van zilvern dwarsbalk van keel vergezeld in hoofd van opkomende (half) leeuw van azuur
2 + 3 van goud met uitgeschulpt schuinkruis van keel, in elke hoek gekantonneerd van 4 ruiten van 't zelfde.
Op alles een hartschild van zilver, drie koeken van sinopel.

Links: Kervyn
Van sabel, met keper vergezeld in 't hoofd rechts van een eikel getakt en gebladerd, met tak naar beneden, links van een zeskantige ster, alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver.
Weduwe-cordelière
techniek: olieverf

foto - ndg18


09-84. zie 7-86, 10-88, 1-94
Natus 1798 - Obiit 1840, 17 juni (mei?)

WAPEN van de familie SURMONT

Van goud, keper van keel vergezeld in 't hoofd van twee vierbladeren van 't zelfde en in punt een berg van sinopel
Schild gekroond zonder hel
Schildhouders: rechts: ridder in natuurlijke kleur met wapenrok gedwarsbalkt van sinopel en goud, dragende een banier van schild (Surmont), links: een leeuw van goud, getongd van keel dragende een banier van Rodriguez de Evora (zie nr;. 80)
Spreuk: "IN MONTE SALUS"
Techniek: olieverf

Obiit van Charles François Surmont de Volsberghe (°28 augustus 1798) in 1826 gehuwd met Markieze Thérèse Rodriguez d'Evora y Vega

foto - ndg19


09-106. zie 26-124, 12-112, 25-111
Natus 1830, 16 oktober - Obiit 1913, 22 januari

WAPEN van de familie VANDER HAEGHEN

van zilver, keper van keel beladen met drie hermelijnstaartjes van zilver, vergezeld van drie everzwijnkoppen van sabel gewapend en brandend, van zilver en getongd van keel.
helm: met wrong
helmstuk : een everzwijnkop met hals, de everzwijnkop gewapend en getongd gelijk het schild
dekkleed: zilver en sabel

spreuk: "WACHT U VAN HAEGHEN"

techniek: olieverf

Obiit van Ferdinand François Ernest Vander Haeghen, zoon van Désiré-Jean en kleinzoon van Pierre-Jean. Ferdinand geadeld op 19-12-1898, gehuwd op 29-10-1852 met mevrouw Julie Cécile de Dobbelaer (°Brugge 5 juli 1831)

foto - ndg20


10-88. zie 7-86, 25-85, 1-94
Natus 1845, 2 juli - Obiit 1862, 22 januari

WAPENSCHILD van de familie VALENZI

Gesneden en in topgedeelte:
1a van azuur schuinbalk van zilver beladen met drie sterrenbeelden van Saturnus in de zin van schuinbalk
1b van keel met een leeuw van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd met goud
In tweede gedeelte:
Een landschap in de verte onder een hemel van azuur, bevlekt met wolken en een zon van goud in de rechter bovenhoek, twee bergen van natuurkleur, op de linkse een burcht en op de rechtse een kasteel met twee torens.
gekroonde helm zonder wrong
helmteken: drie struisvogelveren van keel, zilver en azuur
dekkleed: rechts: zilver en azuur, links: goud en keel


Obiit van de heer Louis Fréd. Victor de Valenzi, 16 jaar

xxxxxxxxx

foto - ndg21


10-91. zie 6-135, 20-130, 22-113, 5-121, 5-122
Nata 1838, 22 oktober - Obiit 1872, 4 februari

ALLIANTIEWAPEN van de families DE BEHAULT en DE VALENZI


twee ovalen schilden
1. rechts: de Behault
Van azuur, twee dwarsbalken van goud, tussen de dwarsbalken van leeuw geluipaard van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud, het schild afgeboord van goud. 2. Links: de Valenzi, gesneden:
1. gedeeld:
a. van azuur, schuinbalk van zilver beladen met drie sterrentekens van Saturnus
b. van keel met leeuw van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud.
2. Een landschap in de verte onder een hemel van azuur, bevlekt met wolken en een zon van goud in de rechter bovenhoek, twee bergen van natuurkleur, op de linkse een burcht en op de rechtse een kasteel met twee torens. (zie 85)
gekroonde helm zonder wrong
helmteken: uitkomende leeuw, gewapend en getongd van keel met zwaard van zilver versierd van goud
dekkleed: van goud en azuur
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden van goud
techniek: olieverf

Obiit van Julie Sophia Maria de Valenzi, oud 33 jaar, echtgenote van Arthur Max Ghisdlain de Behault.

foto - ndg22

10-126. zie 1-108, 12-133
Nata 1873, 4 december - Obiit 1939, 13 januari
ALLIANTIEWAPEN van de families
DE HEMPTINNE en DE KERCKHOVE DE DENTERGEM

- schild rechts: van keel, drie stijgbeugels van zilver beladen van 't zelfde; vrij kwartier van zilver, beladen met een roos van acht bladeren van 't veld
- schild links: ovaal, geschaakt van azuur en zilver, van zes rijen en acht punten; aan 't hoofd van goud beladen met een vliegende duif van sabel gebekt van keel, houdend in zijn bek een olijftak van sinopel
grafelijke kroon
helmteken: gekroond, een uitkomende man van vleeskleur, houdend een zwaard van zilver
dekkleed:
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden goud, gewapend en getongd van keel
spreuk: "LABEUR SANS RELACHE"
techniek: olieverf

Obiit van Elsée Stéphanie de Kerchove de Dentergem, echtgenote van graaf Alexandre de Hemptinne (1866-1955)

foto - ndg23

11-81.
Obiit 1841, 5 januari

WAPEN van de SINT PIETERSABDIJ

Wapen van keel met drie sleutels van goud, paalgewijze geplaatst twee en één, de baard omhoog naar rechts gekeerd.
schild gekroond
schildhouders: rechts een kraanvogel met bek en poten van keel, in de snavel een sleutel houdend van goud, links een kraanvogel met bek en poten van keel in de snavel een sceptor houdend van zilver, goud versierd, beide
kraanvogels omziend.
spreuk "Pour bien"

Obiit van Benoit Denijs Joseph GHEERSEN, laatste geestelijke van de Sint-Pietersabdij. Het doodsbericht vertoonde de toren van de abdijkerk samen met St.-Amandus en St.-Pieter (Atlas Goetghebuer, AG L26/8a).

xxxxxxxxx

Gevelsteen in Museum St.-Baafsabdij

foto - ndg24


12-112. zie 9-106, 26-124, 25-111
Natus 1846, 16 september - Obiit 1917, 11 november

WAPENSCHILD van de familie VANDER HAEGHEN Heuvelstraat

gevierendeeld:
- 1 + 4 van azuur, keper van goud vergezeld in punt van kreeft in zilver
- 2 + 3 van azuur, tweelingkeper van zilver vergezeld in punt van een vijfkantige ster van 't zelfde

baronkroon
schildhouders: twee leeuwen van goud, gewapend en getongd van keel
spreuk: "FIDEM SERVA"

techniek: olieverf
Obiit van Louis Georges Reboult de Weyrac, geboren op het kasteel Hendecourt-lès-Cagnicourt, bij Arras, Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 70

schild???

wapenschild op kasteel Hendecourt-lès-Cagnicourt

foto - ndg25

12-133. zie 1-108, 10-126
Natus 1866, 17 april - Obiit 1955, 7 december

WAPENSCHILD van de familie DE HEMPTINNE

van keel, drie stijgbeugels van zilver, de riemen van 't zelfde, vrij kwartier van zilver beladen met een roos van acht bladeren van 't veld.
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende man van vleeskleur, houdend een zwaard van zilver
dekkleed:
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden van goud, gewapend en getongd van keel

spreuk: "LABEUR SANS RELACHE"
techniek: olieverf

Obiit van Alexandre Paul Joseph de Hemptinne, professor leuven, gehuwd op 27.12.1894 met Elsée de Kerchove, (4.12.1873 +13.01.1939)

Kinderen: Christine, Isabelle en graaf Marc, deze laatste is de vader van Kanunnik Charles de Hemptinne.

foto - ndg26


zie 13-117, 19-114
Natus 1849, 24 april- Obiit 1919, 22 juni

WAPENSCHILD van de familie COPPIETERS STOCHOVE

van azuur, een zwaard van zilver versierd van goud, schuinbalk geplaatst, over alles heen een gedekte beker van goud.
helm met wrong
helmteken: de figuur ven het schild van Coppieters
dekkleed: goud en azuur

spreuk: "SITIO JUSTITIAM" (Ik dorst naar rechtvaardigheid).

techniek: olieverf

Obiit van Georges Coppieters Stochove, weduwnaar van Victoria van Duerne de Damast (1847-1918)

foto - ndg27


13-117. zie 13-115, 19-114
Nata 1886, 13 augustus - Obiit 1922, 8 mei

JONKVROUWSCHILD van de familie COPPIETERS STOCHOVE

Ruitvormig, van azuur, een zwaard van zilver, versierd van goud, naar schuinbalk geplaatst, over alles heen een gedekte beker van goud
wrong met linten van goud en azuur
helmteken: de figuur van het schild

spreuk: "SITIO JUSTITIAM" (Ik dorst naar rechtvaardigheid).

techniek: olieverf

foto - ndg28


13-nirep1. zie 15-102, 26-93, 25-105
Natus 1867, 18 januari - Obiit 1955, 23 maart

WAPENSCHILD van de familie ROOMAN

Van keel, dwarsbalk van goud beladen met drie peren van natuurkleur, de stengels omhoog naar links
Helmteken: een wildeman in vleeskleur, riem en kroon met lauweren, houdend een knots op zijn schouder
Dekkleed: goud en keel

Spreuk: "VIRILITER ET MANSUETE"

Techniek: olieverf

Obiit van Jules Marie Leon R.G. Rooman d'Ertbuer echtgenoot van mevrouw Jeanne de l'Ecluse de Trévoëdal (+1955)

foto - ndg29


14-87. zie 15-99, 14-89, 14-90
Nata 1811, 11 november - Obiit 1861, 31 december

ALLIANTIEWAPEN van de families VAN GROOTVEN en VAN DE VIJVERE

1. Mannelijk schild: gevierendeeld:
1 + 4 nogmaals gevierendeeld:
- 1 + 4 van zilver drie schuinbalken van keel (Van Grootven)
- 2 + 3 van goud drie schuine klophamers van keel (Van Cothem)
2 + 3 gedeeld
1. van sinopel gegolfde dwarsbalk van zilver vergezeld van drie
zwemmende vissen van 't zelfde
2. nogmaals gevierendeeld:
- a + d van goud, schuinbalk van azuur, beiden met drie rozen
van 't veld
- b + c van goud, drie torens van keel
2. vrouwelijk schild: ovaal, familie Van de Vijvere, als hierboven
gekroonde helm zonder wrong
helmteken: uitkomende schuine klophamer van keel tussen een baniervlucht beurtelings besneden van zilver en keel
dekkleed: zilver en keel
techniek: olieverf

Obiit van Aline Thérèse Louis van de Vijvere, echtgenote van Edmond van Grootven (24-04-1807 - 02-05-1863)

xxxxxxxxx

foto - ndg30


14-89. zie 15-99, 14-90, 14-87
Natus 1807, 24 april - Obiit 1863, 2 mei

WAPENSCHILD van de familie VAN GROOTVEN (1858)

Mannelijk schild: gevierendeeld:
1 + 4 nogmaals gevierendeeld:
- 1 + 4 van zilver drie schuinbalken van keel (Van Grootven)
- 2 + 3 van goud drie schuine klophamers van keel (Van Cothem)
2 + 3 gedeeld
1. van sinopel gegolfde dwarsbalk van zilver vergezeld van drie
zwemmende vissen van 't zelfde
2. nogmaals gevierendeeld:
- a + d van goud, schuinbalk van azuur,
beiden met drie rozen van 't veld
- b + c van goud, drie torens van keel
gekroonde helm zonder wrong
helmteken: uitkomende schuine klophamer van keel tussen een baniervlucht beurtelings besneden van zilver en keel
dekkleed: van zilver en keel
techniek: olieverf

Obiit van Edmundus (Edmond) van Grootven, weduwnaar van Aline Thérèse van de Vijvere, Gent, Nederkouter 55

xxxxxxxxx

foto - ndg31


14-90. zie 15-99, 14-89, 14-87
Obiit 1866, 15 december.-.aet: 87

ALLIANTIEWAPEN van de families VAN GROOTVEN en SCHOUTHEETE DE TERVARENT
met twee ovalen schilden
1. rechts: familie Van Grootven
gevierendeeld:
1 + 4 van zilver, drie schuinbalken van keel
1 + 3 van goud drie schuine klophamers van keel
2. links: van familie Schoutheete de Tervarent :
van sabel, twee gekoppelde handboeien van goud, paarsgewijze geplaatst, de rechtse naar de punt gekeerd, de linkse naar het hoofd.
gekroonde helm zonder wrong
helmteken: een schuine klophamer van keel tussen een baniervlucht beurtelings besneden van zilver en azuur
dekkleed: van zilver en keel
techniek: olieverf

Obiit van Marie-Agnes de schoutheete de Tervarent, °14-01-1779, echtgenote van Jean François Benoit van Grootven (9-11-1772 - 30-01-1840), vader van Edmond

xxxxxxxxx

schuine klophamer tussen een baniervlucht

foto - ndg32


14-nirep2. zie 1-125
Natus 1870, 24 juli - Obiit 1940, 4 april
WAPENSCHILD van de familie VERGAUWEN
van azuur, een dotterbloem van goud, getakt en gebladerd van 't zelfde
helm met wrong
helmteken: de dotterbloem van het schild tussen een vlucht van azuur
dekkleed: goud en azuur
spreuk: "PRO FIDE ET PATRIA"
techniek: olieverf

foto - ndg33


15-96. zie 16-95
Nata 1859, 1 juli - Obiit 1887, 1 mei
WAPENSCHILD van de familie GRENIER
ruitvormig jonkvrouwschild van zilver, keper van keel vergezeld van drie everzwijnkoppen van sabel met zilveren slagtanden; 't hoofd van azuur beladen met drie sterren van 't veld, geplaatst faasgewijze.
baronkroon met linten van keel gezoomd van goud
schildhouders: twee griffoenen van goud, gewapend en getongd van keel op sinopel versiering.
techniek: olieverf
Obiit van barones Margareta (Marguerite) Leonia Alice Henriette Grenier, oud 27 jaar, dochter van Leontinus Pius Eduardus Grenier - van Grootven, Gent, Nederkouter 53

xxxxxxxxx

foto - ndg34


15-99. zie 14-89, 14-90, 14-87
Natus 1809, 28 april - Obiit 1888, 26 oktober
WAPEN van de familie van GROOTVEN

Wapen gevierendeeld
- 1 + 4 van zilver, drie schuinbalken van keel
- 2 + 3 van goud, drie schuine klophamers van keel

gekroonde helm
helmteken: schuine klophamer van keel tussen een baniervlucht gesneden beurtelings van zilver en azuur
dekkleed: zilver en keel
techniek: olieverf
Obiit van Franciscus (François) Leopoldus Julianus van Grootven, oud 79 jaar, Gent, Bagattenstraat 151

xxxxxxxxx

foto - ndg35


15-102. zie nirep1,26-93, 25-105
Natus 1844, 18 mei - Obiit 1893, 13 januari
WAPENSCHILD van de familie ROOMAN
van keel, dwarsbalk van goud beladen met drie peren van natuurkleur schuinlinks geplaatst met steel omhoog

Helm met wrong van goud en keel
helmteken: een uitkomende wildeman van vleeskleur, kroon van lauweren, houdend in zijn rechterhand een knots op zijn schouders geplaatst

dekkleed: goud en keel
spreuk: "VIRILITER ET MANSUETE"
techniek: olieverf
Obiit van Georgius (Gregorius?) Maria Arthur Rooman d'Ertbuer, begraven op 17 januari 1883, Gent, Sint Pietersnieuwstraat 18

foto - ndg36


15-118. zie 24-127, 23-134
Natus 1875, 19 juli - Obiit 1928, 3 oktober
WAPENSCHILD van de familie STAS DE RICHELLE
gedwarsbalkt van goud en sabel, over alles heen, een zwaan van zilver, gebekt van keel en gepoot van goud.
gekroonde helm, ridderkroon
helmteken: een uitkomende adelaar van sabel
dekkleed: goud en sabel
spreuk: "PRO PATRIA STAS"
techniek: olieverf
Obiit van Victor Stas de Richelle echtgenoot van Renée van der Haeghen (°13-05-1882). Zijn moeder Delphine Vergauwen (06-07-1842 - 06-07-1895)

foto - ndg37


16-95. zie 15-96 Nata 1865, 1 juni – Obiit 1888, 3 april

WAPENSCHILD van de familie GRENIER

Ruitvormig jonkvrouwschild van zilver, keper van keel vergezeld van drie
everzwijnkoppen van sabel met zilveren slagtanden, ’t hoofd van azuur beladen met drie sterren van ’t veld, geplaatst faasgewijze.
baronkroon met linten van keel gezoomd van goud
schildhouders: twee griffoenen van goud, getongd van keel op sinopel versiering.

Obiit van Alice Grenier

foto - ndg38


16-97.
Obiit 1888, 5 augustus
ALLIANTIEWAPEN van de familie Hoobrouck
Twee identieke rechthoekige wapenschilden
Elk wapen is
gevierendeeld:
1 + 4 van zilver, adelaar in sinopel, gebekt en gepoot van keel

2 + 3 van azuur met schuinkruis van goud, gekantonneerd met vier munten van 't zelfde
gekroond
schildhouders: twee omziende adelaars van sabel, gebekt en gepoot van keel
techniek: olieverf
Obiit van Constance van Hoobrouck de Mooregem, (°Gent, 15-05-1802 - +Schaarbeek), weduwe van van Hoobrouck de Mooregem

xxxxxxxxx

foto - ndg39


16-129. zie 17-132
Natus 1862, 25 maart - Obiit 1942, 23 januari
WAPENSCHILD van de familie D'HOOP
van keel, een leeuw van goud, gekroond van 't zelfde, gewapend en getongd van azuur, gekantonneerd van vier schelpen van zilver
gekroonde helm
helmteken: de uitkomende leeuw als op schild
dekkleed: keel, zilver en goud
spreuk: "DISCITE JUSTITIAM MONITI ET NON TEMNERE DIVOS"
techniek : olieverf
Obiit van Paul D'Hoop

foto - ndg40


17-120.
Nata 1840, 6 juli - Obiit 1928, 4 november
ALLIANTIEWAPEN van de families DE SMET DE NAEYER en DE WAELE
- rechts : mannelijk schild, gevierendeeld
- 1 + 4 van keel,drie karderijspoelen van goud
- 2 + 3 nogmaals gevierendeeld:
- 1 + 4 van zilver, drie klavers van sinopel
- 2 + 3 van keel, drie schuinbalken, van goud
- links : vrouwelijk ovale schild van zilver, drie merels van sabel,
bek en poten van keel

helm met wrong
helmteken: een uitkomende griffoen gewapend en getongd van keel van goud
dekkleed: zilver en keel
spreuk: "OPERE ET LABORE"
techniek: olieverf
Obiit: Melanie De Waele, echtgenote van de heer de Smet de Naeyer- De Waele

foto - ndg41


17-132. zie 16-132, 16-129
Nata 1861, 25 maart - Obiit 1950, 10 september
ALLIANTIEWAPEN van de families D'HOOP en DARAS DE NAGHIN
- Schild rechts: d'Hoop
van keel, een leeuw van goud gekroond in 't zelfde, gewapend en getongd van azuur, gekantonneerd met vier schelpen van zilver.
- Schild links: ovaal, Daras de Naghin
Gevierendeeld :
1 + 4 van azuur, een ster van zilver
2 + 3 van keel, een leeuw van zilver
gekroonde helm
helmteken: de uitkomende leeuw van d'Hoop
dekkleed: van keel en goud
spreuk: "DISCITE JUSTITIAM MONITI ET NON TEMNERE DIVOS"
techniek: olieverf
Obiit van Cornelia (Cornélie) Daras de Naghin, echtgenote van de heer Paul d' Hoop

foto - ndg42


18-98.
Nata 1803, 19 juli - Obiit 1888, 25 augustus
ALLIANTIEWAPEN van de families
VAN DEN HECKE DE LEMBEKE en SOENENS
1. rechts: wapen van den Hecke de Lembeke
gesneden:
1. van azuur, drie belletjes van goud faasgewijze
2. van goud, drie wassenaars van azuur, over de deellijn een dwarsbalk van zilver
2. links: wapen Soenens, van azuur, keper van goud, vergezeld in 't hoofd van twee sterren van 't zelfde en in punt een zwaard van zilver, versierd van goud

helm met wrong van goud en keel
helmteken: een uitkomende zwarte man met pluimen van azuur en zilver, hals en armen versierd met parels
dekkleed: azuur en goud
techniek: olieverf
Obiit van Maria Victorina Coleta Soenens, weduwe van Emanuël Philippus Ghilenus van den Hecke de Lembeke, Gent, Sint Pietersnieuwstraat, begraven op 29 augustus.

xxxxxxxxx

foto - ndg43


19-82. zie 20-79, 21-123
Obiit 1843, 27 februari - AET.SU.73
WAPEN van de familie KERVYN
Van sabel met keper vergezeld in 't hoofd rechts van een eikel getakt en gebladerd, met tak naar beneden, links van een zeskantige ster, alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver.
Helm met wrong: goud en sabel
Helmteken: uitkomende griffoen van goud, gewapend en getongd van keel
Dekkleed: van goud en sabel
Schildhouders: rechts een griffoen en links een leeuw, beiden van goud, omziend, gewapend en getongd van keel
Spreuk: "Fortiter et Leviter"

Obiit van Johannes Remigius Kervyn, Kerkmeester, Gent, Nederkouter 48

foto - ndg44


19-114. zie 13-115, 19-117
Nata 1847, 15 juni- Obiit 1918, 18 december
ALLIANTIESCHILD van de families
COPPIETERS STOCHOVE en VAN DUERNE DE DAMAST (Deurne)

- schild rechts: van azuur, een zwaard van zilver versierd van goud, schuinbalk geplaatst, over alles heen een gedekte beker van goud.
- schild links: van goud, keper van sabel, verdeeld van drie schelpen van 't zelfde

helm met wrong van goud en azuur
helmteken: de figuur ven het schild van Coppieters
dekkleed: van goud en azuur
spreuk: "SITIO JUSTITIAM" (Ik dorst naar rechtvaardigheid).
techniek: olieverf

Obiit van Victoria Maria Ghilena Leonia Van Duerne de Damast, echtgenote van de heer Georges Coppieters Stochove

foto - ndg45


20-79. zie 19-82, 21-123
Obiit 1831, 26 februari - aetatis 87
WAPENSCHILD van de familie KERVYYN
van sabel, met keper vergezeld in 't hoofd rechts van een eikel, getakt en gebladerd, met tak naar beneden, links van een zeskantige ster, alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver.
helm met wrong: goud en sabel
helmteken: uitkomende griffoen van zilver, gewapend en getongd van keel
dekkleed: van goud en sabel
schildhouders: rechts een griffoen, links een leeuw, beiden van goud, omziend en getongd van keel.
Spreuk: "Fortiter et Leviter"
Obiit van Antonius (Georges) Gregorius Kervyn d'oud Mooreghem, °1743,overleden op 87 jaar.

foto - ndg46


20-130. zie 6-135, 22-113, 5-121, 5-122, 10-91
Natus 1882, 17 december - Obiit 1942, 10 februari
WAPENSCHILD van de familie DE BEHAULT

van azuur, twee dwarsbalken van goud, tussen de dwarsbalken een geluipaarde leeuw van goud, gewapend en getongd van keel, houdend een zwaard van zilver versierd van goud
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende leeuw van goud als op schild
dekkleed: van goud en azuur
schildhouders: twee leeuwen van goud, gewapend en getongd van keel
techniek: olieverf
Obiit van Henricus de Behault

foto - ndg47


21-123. zie 20-79, 19-82
Natus 1875, 2 juli - Obiit 1933, 7 november
WAPENSCHILD van de familie KERVYN (de Volkaersbeke)
van sabel, met keper van goud,vergezeld in 't hoofd rechts van eikel getakt en gebladerd met tak naar beneden, links van een zeskantige ster; alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver, gewapend van keel
gekroond
helmteken: uitkomende griffoen van goud, gewapend en getongd van keel
dekkleed: goud en sabel
schildhouders: rechts, een griffoen en links een leeuw, beiden van goud, omziende, gewapend en getongd van keel
spreuk: "FORTITER ET LEVITER"
techniek: olieverf

Obiit: Victor Kervyn

foto - ndg48


22-113. zie 6-135, 20-130, 5-121, 5-122, 10-91
Natus 1835, 14 december- Obiit 1918, 14 juni
WAPENSCHILD van de familie DE BEHAULT
van azuur , twee dwarsbalken van goud, tussenin een leeuw van geluipaard van goud, gewapend en getongd van keel, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud
gekroonde helm
helmteken: een uitkomende leeuw, gewapend en getongd van keel, houdend een zwaard van zilver, versierd van goud
dekkleed: goud en azuur
schildhouders: twee geleeuwde luipaarden van goud
techniek: olieverf

Obiit Jonker Arthur Marie Ghislain de Behault, echtgenoot van Julia Marie S.G. de Valenzi (1838-1872)

foto - ndg49


22-131.
Natus 1925, 3 januari - Obiit pro patria 1945, 26 februari
MANNELIJK WAPEN van de familie VAN OOST

van azuur , een keper van goud, beladen met twee rozen in ' hoofd en een bij in de punt, alles van goud
helm met wrong
helmteken: een roos van goud tussen twee vluchten van azuur
dekkleed: van goud en azuur
spreuk: "PRO DEO ET PATRIA AGE"
techniek: olieverf

Obiit van Henricus Van Oost

foto - ndg50


23-80.
Obiit 1838, 23 april - AET 72
ALLIANTIEWAPEN van de families
RODRIGUEZ D'EVORA Y VEGA en DE LENS

1. Mannelijk schild, gevierendeeld
1+4: van keel, arend van goud, gebekt, gewapend en gekroond van azuur
2+3: van zilver met drie lelies van azuur.
Middenschild, het wapen van Rodriguez d' Evora,
dit is gevierendeeld
1+4: van azuur met leeuw van goud, een schuinstaak van keel; over alles heen beladen in 't hoofd met een komeet van goud en in punt driepuntige rots van hetzelfde.
2+3: azuur met drie zeskantige sterren van goud.
Hartschild
van goud met leeuw van sabel met uitgeschulpte boord van hetzelfde.

2.Ovale vrouwelijk schild gevierendeeld van goud en sabel.

Kroon, geen helm
Schildhouders: rechts: leeuw van goud met banier van "Rodriguez d' Evora", links: omziende leeuw in goud met banier van "de Lens"
Obiit van Marie-Julie de Lens, echtgenote van Emmanuel Rodriguez d' Evora y Vega. Hij had een actieve rol bij de oprichting van armenzorg en burgerlijke godshuizen en werkte nauw samen met kanunnik Triest, stichter van de Br & Zs van Liefde.

xxxxxxxxx

foto - ndg51


23-134. zie 15-118, 24-127; 26-124
Nata 1882, 13 mei - Obiit 1956, 23 maart
ALLIANTIEWAPEN van de families STAS DE RICHELLE en VAN DER HAEGHEN

- schild rechts: Stas de Richelle
gedwarsbalkt van goud en sabel, over alles heen, een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van keel
- schild links: Van der Haeghen
van zilver, keper van keel, beladen met drie hermelijnstaartjes van zilver, vergezeld van drie evenzwijnkoppen van sabel, gewapend en brandend en getongd van keel

boven de schilden, ridderkroon
helmteken: een uitkomende adelaar van sabel
dekkleed: goud van sabel
Spreuk: " PRO PATRIA STAS"

Obiit van Renée Van der Haeghen, echtgenote van de heer Victor Stas de Richelle (19-07-1875 - 03-10-1928)

foto - ndg52


53 24-103.
Natus 1826, 27 december - Obiit 1900, 3 juni
WAPENSCHILD van niet-geïdentificeerde familie

Van zilver, keper van keel vergezeld in 't hoofd van twee wassenaars en in punt, van zeskantige ster van azuur, uiterst boven en uiterst in punt, twee Sint-jakobsschelpen van keel.

helm met wrong van zilver en kee
helmteken: een wassenaar
dekkleed: zilver en keel
schildhouders:
techniek: olieverf

xxxxxxxxx

foto - ndg53


24-119. zie 1-104, 8-109
Nata 1846, 24 december - Obiit 1928, 12 oktober
ALLIANTIEWAPEN van de families DE WARGNY en VAN ZUYLEN van NYEVELT van de Haar

- schild rechts: van sinopel, schuin kruis van goud uitgeschulpte boord van azuur; over alles heen, een hartschild geschuinbalkt van zilver en azuur.
- schild links: ovaal, van zilver, drie zuilen van keel
gekroonde helm
helmteken: zilveren ster
dekkleed: van sinopel
schildhouders: rechts, een omziende leeuw van goud, getongd en gewapend van keel, links, een griffoen van goud, getongd en gewapend van keel met banier "Van Zuylen"
techniek: olieverf

Obiit van barones Marie Ferdinanda van Zuylen de Nijevelt van de Haar, echtgenote van de Chevalier Oscar de Wargny 1842-1913).

xxxxxxxxx

Wapenschild van Zuylen van Nyevelt van de Haar

foto - ndg54


24-127. zie 15-118, 23-134
Nata 1915, 28 augustus - Obiit 1940, 10 maart
WAPENSCHILD van de familie STAS DE RICHELLE

Ruitvormig Jonkvrouwschild
gedwarsbalkt van goud en sabel, over alles heen, een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van keel
boven schild, ridderkroon met linten van goud en sabel met tweemaal vijf parels bij
spreuk: "PRO PATRIA STAS"
techniek: olieverf

Obiit van Anna Stas de Richelle, 24 jaar, vader: Victor Stas de Richelle, moeder: Renée van de Haeghen

foto - ndg55


25-85. zie 7-86, 10-88, 1-94
Nata 1776, 1 september-Obiit 1853, 3 juli
ALLIANTIESCHILD van de families DE VALENZI en DE GHELLINCK

1. Mannelijk schild: Valenzi (rechthoekig)
Gesneden en in topgedeelte:
1a van azuur, schuinbalk van zilver beladen met drie sterrenbeelden van Saturnus in de zin van schuinbalk
1b van keel met een leeuw van goud, houdend een zwaard van zilver, versierd met goud
In tweede gedeelte:
Een landschap in de verte onder een hemel van azuur, bevlekt met wolken en een zon van goud in de rechter bovenhoek, twee bergen van natuurkleur, op de linkse een burcht en op de rechtse een kasteel met twee torens.
2. Vrouwelijk schild (ovaal De Gellinck)
Van goud, dwarsbalk van azuur, beladen met drie munten van het veld, overleden met ingekort kruisje van keel, de dwarsbalk vergezeld in 't hoofd van twee toegewende leeuwenkoppen in front van sabel, getongd van keel en in 't punt een luipaardkop in sabel.
de twee schilden overkoepeld met gekroonde helm
Gekroonde helm zonder wrong
Helmteken: drie struisvogelveren; van keel, zilver en azuur
Dekkleed: rechts, zilver en azuur, links, goud en keel
Techniek: olieverf

Obiit van Thérèse Eugenie de Gellinck, echtgenote van François Xavier de Valenzi

foto - ndg56


25-105. zie nirep1,15-102, 26-93
Nata 1842, 17 maart - Obiit 1909, 27 januari
WAPEN van de familie ROOMAN

Van keel, dwarsbalk van goud beladen met drie peren van natuurkleur schuinlinks geplaatst met steel omhoog
helm met wrong
helmteken: een uitkomende wildeman van vleeskleur, kroon van lauweren, houdend in zijn rechterhand een knots op zijn schouders geplaatst
dekkleed: goud en keel
spreuk: "VIRILITER ET MANSUETE"
Obiit van een vrouwelijk lid van de familie Rooman
techniek: olieverf

foto - ndg57


25-111. zie 9-106, 26-124, 12-112
Natus 1854, 26 september - Obiit 1916, 3 mei
WAPENSCHILD van de familie VANDER HAEGHEN

van zilver, keper keel beladen met drie hermelijnstaartjes van zilver, vergezeld van drie everzwijnkoppen van sabel, gewapend en brandend van zilver en getongd van keel.
helm met wrong van zilver en keel
helmstuk: everzwijnkop met hals
dekkleed: zilver, keel en sabel
spreuk: "WACHT U VAN HAEGHEN"
techniek: olieverf
Obiit van Victor Marie Augustinus Antonius Vander Haeghen,

foto - ndg58


26-93. zie nirep1,15-102, 25-105
Natus Gandae, 1794, 15 november - Obiit 1879, 20 april
WAPENSCHILD van de familie ROOMAN

Van keel, dwarsbalk van goud beladen met drie peren van natuurkleur, de stengels omhoog naar links
Helmteken: een wildeman in vleeskleur, riem en kroon met lauweren, houdend een knots op zijn schouder
Dekkleed: goud en keel
Spreuk: "VIRILITER ET MANSUETE"
Techniek: olieverf

xxxxxxxxx

foto - ndg59


26-124. zie 9-106, 12-112, 25-111
Natus 1883, 16 augustus - Obiit 1936, 6 augustus
WAPENSCHILD van de familie VANDER HAEGHEN

van zilver, keper van keel, beladen met drie hermelijnstaartjes van zilver, vergezeld van drie everzwijnkoppen van sabel, gewapend en brandend van zilver en getongd van keel
helm met wrong
helmteken: een everzwijnkop met hals
dekkleed: zilver en sabel
spreuk: "WACHT U VAN HAEGHEN"
techniek: olieverf
Obiit van Ferdinand Victor Antoine Vander Haeghen