Nog verder graven in het verleden werd moeilijker en zelf werden wij niet jonger en kregen ook allerlei kwaaltjes. Om niets van het vele werk verloren te laten gaan, publiceerden wij hetgeen wij gevonden hadden tot bij Mattheus Baes, die wij toen als verste voorvader konden vinden. Het onderzoek Stopte, wij waren redelijk tot de 17 ° Eeuw geraakt, zegge tot het einde van de jaren 1600
Wat echter niet wil zeggen dat alles hiermee gedaan was.
Bij verdere opzoekingen werden wij ontdekt door een naamgenoot, die ook op zoek was naar zijn voorouders. de vraag was of beide families "BAES"samen kwamen? En ja hoor, de twee groepen stammen af van de- zelfde voorvader, geboren in de jaren 1600, voor zover voorlopig kon achterhaald worden, namelijk van Josephus Judocus Baes, tweemaal gehuwd.
Een eerste maal met Elisabeth Gooris, kregen één kind.
En een tweede maal met Gelijne Platinck, en er kwamen nog 5 kinderen: Maria, Mattheus, Ludovica, Livinus, en Joannes. Hij kreeg dus in totaal 6 kinderen.
Wij volgen een van zijn zoons, Mattheus Baes. Deze huwde een eerste maal met (x Elisabeth Impens) en kregen 5 kinderen (Judoca, Joanna, Joannes, Livinus Jacobus), na haar overlijden huwde hij een tweede keer met (xx Joanna Van de Velde) en nog 4 kinderen werden geboren (Petrus, Petronella, Livina, Judocus).
Zijn zoon Jacobus, uit het eerste huwelijk met Elisabeth Impens kreeg 9 kinderen.
Hij huwde ook tweemaal. Het tweede huwelijk met (xxIsabella Daelman) was kinderloos.
De broers Jacobus en Joannes, komen dus uit het eerste huwelijk met Elisabeth Impens.
De voorvaderen van Agnes Baes komen voort uit het huwelijk van Jacobus Baes x Judoca Clappaert.

De familie Baes, op Geneanet, daar ontstonden de nakomelingen uit het huwelijk van zijn broer Joannes x Maria Ongenae. Dit gezin had maar één afstammeling, namelijk Pieter Baes x Joanna De Wilde. Zij kregen 4 kinderen.
Uit dit huwelijk ontstond slechts één kind.
Dit kind, (Pieter Baes x Joanne De Wilde) werd dan de stamvader van de naamgenoten van H.BAES.
Deze gegevens plaatsten wij ook op ..................., samen met een Parenteel van Josephus Judocus Baes.

Nog steeds wordt verder onderzoek gedaan om het verre verleden te ontrafelen. Wie weet worden er nog andere takken ontdekt. Het is namelijk een feit dat er nog veel naamgenoten bestaan die voorlopig niet kunnen gelinkt worden, zelfs ook in Nederland!
Lezers die meer weten kunnen ons schrijven.
Wie wil stuurt ons verder foto's of scans van geboorte, communies, huwelijken, feesten, rouwbrieven etc... alles kan opgenomen worden en mét uw toelating verder genoteerd worden voor toekomstige onderzoekers en familiegeïnteresseerden. Indien u enig bezwaar hebt met een gegeven dat wij publiceren, meldt het ons en wij verwijderen het gewraakte onmiddelijk met onze excuses.
Zo kan onze STAMBOOM-BAES-DATABANK, met uw hulp altijd op punt blijven.
Wij dachten om verder ook een 'AD VALVAS' berichtenruimte ter beschikking te stellen zodat iedereen wel op de hoogte kan blijven. Ook is elke foto, en indien mogelijk ook enig ander nieuws over hun leven zeer welkom!

Tot op heden de vroegste voorvaderen met de naam BAES, die met zekerheid gevonden werdenen die wij aan elkaar konden verbinden.!
Nog steeds wordt verder onderzoek gedaan om het verre verleden te ontrafelen. wie weet worden er nog andere takken (door naamgenoten) ontdekt en verder onderzocht. Het is namelijk een feit dat er nog veel naamdragers bestaan die voorlopig niet kunnen gelinkt worden. Ook in Nederland vonden wij naamgenoten die wij voorlopig niet konden linken!
   

-->