!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Sint Gertrudiskerk-Wetteren
TERUG

OBIIT BORDEN - SINT-GERTRUDISKERK WETTEREN


Onderzoek en publicatie van een gestencileerde uitgave door Joris Clinckspoor uitgave 1993. (nog enkele exemplaren te koop).

Pentekeningen: Joris Clinckspoor Publicatie van de nog aanwezige Obiit borden op internet (html): Willy Buyle

Zoals in alle oude kerken kon en werd ook in deze kerk begraven. De adel (oude en nieuwe) en andere rijke burgers konden hiervan gebruik maken om zodoende dichter bij het altaar en de heiligen te liggen tot het ogenblik van het laatste oordeel en zo hopend op een mooie plaats in het hiernamaals.
Ook de Obiit borden aan de muren, in zoverre nog aanwezig, herinneren hieraan. Toegegeven dat de aanwezigheid van een Obiit bord niet altijd een zekerheid geeft dat de overledene in de kerk begraven ligt.

Omwille van geurstank, hygiëne en de overvolheid van de kerken werd door Keizer Joseph II (1780-1790), zoon van Maria Theresia, rond 1782 een verbod opgelegd om in de landen onder zijn bewind nog te begraven binnen de kerk.
Uitzonderilijk bv. de Kaisergruft in de Kapuzinerkirche, waar de leden van het keizerlijk huis werden begraven.
In 1784 volgde het verbod op het begraven binnen de bebouwde kom én de verordening om buiten de steden gemeentelijke begraafplaatsen aan te leggen.
Niettegenstaande deze regeling, diende Napoleon rond 1804 nogmaals een decreet uit te vaardigen om dit te bekrachtigen!
Nochtans zijn er heden nog altijd uitzonderingen, bijvoorbeeld voor koningen en hun familieleden en ook voor overleden bisschoppen en andere kerkleiders om in hun kathedraal begraven te worden.
Hiernaast het obiit van de Gentse bisschop Mgr. Leonce Van Peteghem, begraven in de crypte van zijn Sint-Baafskathedraal te Gent op 17-01-2004


De huidige SINT-GERTRUDISKERK WETTEREN.

In de 19 eeuw was de Sint-Gertrudiskerk te klein geworden en in 1866 werd beslist om door architect L. Minard een nieuwe kerk te laten bouwen op dezelfde plaats. Nu is ze, spijtig en omwille van diefstal en veiligheid meestal gesloten.
Het werd een monumentale zéér hoge kerk, een combinatie van romaanse, gotische én Byzantijnse ideeën. Deze kerk stak en steekt nog torenhoog boven haar omgeving.
In het priesterkoor waren twee loggia's voorzien van waaruit de adel de diensten kon volgen, heden afgesloten door ramen.


   

De zijkapellen waren in de Middeleeuwen beschilderd met wapenschilden van een of andere adelijke familie uit de streek, de kapel was dan onder hun zorgen geplaatst, zo ook indien het een gilde betrof. Terloops merken wij op dat in de Middeleeuwen de oppervlakte van een kapel veel groter was en doorliep tot in het midden van het schip van de kerk. Indien een pilaar deels in de weg stond werd die voor de helft meegeschilderd, (eventueel) in een andere kleur dan de ernaast volgende kapel. Veel van deze vroegere historiek en heraldiek is én door de tijd én door herschilderen verdwenen.(dienst archeologie gent)

Linkerkant, in een "!!!van de achterste kapellen!!!" zijn herinneringen aanwezig aan het onderzoek betreffende de roof van een paneel van de Rechtvaardige Rechters (uit de St Baafs kathedraal - Gent) door de vermeende dief Arsène Goedertier, die in Wetteren woonde én een tijd koster geweest is in deze kerk.(cfr. Wikipedia)

In zijn interessante publicatie gaat Joris Clinckspoor dieper in op de geschiedenis van deze Wetterse families, over hun graven, kapellen en woonplaatsen, etc.
Hieronder een greep uit de inhoud:

               

OBIIT BESCHRIJVING

penteken-01

Plaats in de kerk:
rechterkant: zijaltaar van O.L.Vrouw - bovenste obiit

Natus

Armand Camille, baron, van Pottelsberghe de la Potterie
° Gent 27-04-18546
+ Gent 06-02-1892

X Marie J. de Saint-Genois des Mottes (18418 - 1923)

Zoon van:
Amedée Marie, baron, van Pottelsberghe de la Potterie (1810 - 1874) en van
Maria Nathalie Ghislain, burggravin de Clerque-Wissocq de Sousberghe (1815 - 1890)

Broer van:
Werner Charles, baron, van Pottelsberghe de la Potterie (1852 - 1902)

geen obiitbord in kerk


penteken-02

Plaats in de kerk:
rechterkant: zijaltaar van O.L.Vrouw - onderste obiit

Natus

Emmanuel Marie Colette, baron, de Kerchove de Ter Elst
° Gent 17-10-1808
+ Wetteren 20-10-1873

X Thérèse Josephine van der Bruggen (° 04-02-1807 en + Gent 20-03-1860)

Kinderen:
Emma de Kerckhove de Ter Elst (°1833 - 1871) x Emiel Schoorman
Abel de Kerckhove de Ter Elst (°1839) x Olga Surmont de Volksberghe
Zoë de Kerckhove de Ter Elst (°1842) x Gustaaf van Eyll
Flavie de Kerckhove de Ter Elst (°18417 - 1906) x Adolf van Pottelsberghe de la Potterie


penteken-03


Plaats in de kerk:
rechterkant: zijaltaar van Sint Joannes Berchmans

Natus

Charles hippolyte, burggraaf, Vilain XIIII
° Parijs 07-05-1796
+Brussel 19-03-1873

X1 Sidonie Marie Colette Charlotte, barones, du Bois (van den Bossche en d'Herderssem (° Gent 07-04-18036 en + Gent 01-12-1853)
geen kinderen

X2 Leontina Josephina Charlotte Ghislain, barones, de Wal de Baronville (°Namen 11-10-1822 + Brussel 15-02-1901)

Kinderen uit 2°de huwelijk:
Odile Vilain XIIII (°1859) x Alcfons, graaf de Villegas de Clercamp
Adriaan, burggraaf, (°1861 + 19+40) x Isabella de Patoul-Fieuru
Maximiliaan, burggraaf Vilain XIIII (°18564 + 1891)
Zoon van:
Charles Joseph François Ghislain Vilain XIIII (°1759 + 1808) en van Marie Charlotte van dfe Woestyne

Nota:
Charles Hippolyte Vilain XIIII was:
- 50 jaar burgemeester van Wetteren (1822 - 1873)
- Groot officier in de orde van Leopold.
- gedecoreerd met het Ijzeren Kruis
- Het groot Kruis van de Orde van Sint Maurice en Lazare
- Gevolgmachtigd Minister en Buitengewoon Gezant van Z.M. de Koning der Belgen bij de hoven van Rurijn en Luccaq (1840 - 1848) en Toscanië (1846 - 1848)
- Lid van het Nationaal Congres (1830 - 1831)
- Volksvertegenwoordiger (1831 - 1837)
- Lid van de Provinciale Staten (1822 - 1830)

penteken-04

Plaats in de kerk:
rechterkant: vierde kapel: Moeder Anna

(Nata = niet vermeld))

Leontine Josephina Charlotte Ghislain, barones, de Wal de Baronville
° Namen 22-10-1822
+ Brussel 15-02-1901

X Charles Hippolyte , burggraaf Vilain XIIII (° Parijs 07-05-1796 + Brussel 19-03-1873)penteken05

Plaats in de kerk:
rechterkant: vijfde kapel: H.Rita

Nata

Clemence Marie Ghislained d'Hane Steenhuysse
° Gent 18-10-1809
+ Gent 13-01-1866

X August Charles Ghislain van de Woestyne (° Gent 01-05-1804 + Gent 15-05-1877)penteken06

Plaats in de kerk:
rechterkant: Ingang vagevuur (boven)

Nata

Marie Nathalie Ghislain, burggravin, de Clerque Wissocq de Sousberghe
° Gent 24-08-1815
+ 22-04-1890

X Amedée Marie Ghislain van Pottelsberghe de la Potterie (° Gent 18-12-1810 + Gent 11-05-1874)penteken07

Plaats in de kerk:
rechterkant: Ingang vagevuur (onder)

Nata

Thérèsia Josephine van der Bruiggen
° 04-02-1807
+ Gent 20-03-1860

X Emmanuel Marie Colette de Kerchove de Ter Elst (° Gent 17-10-1808 + Wetteren 20-10-1873))penteken08

Plaats in de kerk:
linkerkant: zijaltaar H. Gertrudis (boven)

Natus

Werner Charles, baron, van Pottelsberghe de la Potterie
° Gent 28-03-1852
+ Parijs 19-03-1902

X Desirée de Moerman d' Harelbeke (° Gent 18-12-1810 + Gent 11-05-1874)penteken09

Plaats in de kerk:
linkerkant: zijaltaar H. Gertrudis (onder)

Natus

Amedée Marie Ghislain, baron, van Pottelsberghe de la Potterie
° Gent 18-12-1810
+ Gent 11-05-1874

X Marie Nathalie Ghislain, burggravin, de Clerque Wissocq de Sousbedrghe (° Gent 24-08-1815 + Gent 22-04-1890)

Kinderen:
- Valerie van Pottelsberghe de la Potterie x Raymond Borluut - Armand van Pottelsberghe de la Potterie x Marie, barones, de St Genois des Mottes - Werner van Pottelsberghe de la Potterie x Berthe de Moerman d' Harelbeke

penteken10

Plaats in de kerk:
linkerkant: zijaltaar H. Gertrudis (onder)

Natus

Amedée Marie Ghislain, baron, van Pottelsberghe de la Potterie
° Gent 18-12-1810
+ Gent 11-05-1874

X Marie Nathalie Ghislain, burggravin, de Clerque Wissocq de Sousbedrghe (° Gent 24-08-1815 + Gent 22-04-1890)Kinderen:
- Valerie van Pottelsberghe de la Potterie x Raymond Borluut - Armand van Pottelsberghe de la Potterie x Marie, barones, de St Genois des Mottes - Werner van Pottelsberghe de la Potterie x Berthe de Moerman d' Harelbeke

penteken11

Plaats in de kerk:
linkerkant: zijaltaar H. Theresia (boven)

Natus

Maximiliaan Ghislain, burggraaf, Vilain XIIII
° Brussel 14-02-1864
+ Nice 12-12-1891

penteken12

Plaats in de kerk:
linkerkant: zijaltaar H. Antonius

Natus

Charles Joseph François , burggraaf, Vilain XIIII
° Gent 22-06-1759
+ Wetteren 07-09-1808

X Marie Charlotte van de Woestyne(° Gent 17-05-1762 + Wetteren 11-02-1827)penteken13

Plaats in de kerk:
linkerkant: Ingang doopvont (boven)

Natus

Camille Ferdinand van Pottelsberghe de la Potterie
° Clene 07-10-1812
+ Gent 23-01-1872

X Ester Charlotte de Kerchove d' Exaerde (° Brussel 25-12-1812 + Gent 22-12-1891)

Kinderen:
- Armand Camille, baron, van Pottelsberghe de la Potterie (°1846 +1892) x Marie J., barones, de Saint Genois des Mottes (°1848 +1923)

penteken14

Plaats in de kerk:
linkerkant: ingang doopvont (onder)

Natus

Chretien Emmanuel, baron, van Pottelsberghe de la Potterie
° Gent 09-10-1780
+ Gent 15-01-1858

X Julie M. d' Hane Steenhuysse (1784 - 1855)

Kinderen:
- Amedée Marie Ghislain van Pottelsberghe de la Potterie (°1810 +1874)

penteken15

Deze verhandeling die wij dankbaar mochten gebruiken is uitgegeven in april 1993.
Dhr.Clinckspoor schreef toen reeds dat dit rouwbord zich in het museum bevond. Het is inderdaad dat rouwboord dat uitzonderlijk op doek geschilderd werd, en na herstelling en opkuis, nog kan bewonderd worden in het museum, in de kelders van het Gemeenthuis, of ook op deze webssite.